RSS
A A A
SmodBIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
będący Administratorem Danych Osobowych,
na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO)
Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 14 września 2020 r.
wyznaczył Panią Joannę Dziadkowiec
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem

e-mail: iod@skotorun.plOpublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 06.10.2020
Podpisał: Aleksandra Kmita
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 3 050